EZ Plus
Username
Password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


       PORTFOLIO หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้น้องๆ
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการสมัครเข้าเรียนสถาบันต่างๆที่น้องๆสนใจ ซึ่ง PORTFOLIO ก็คือ แฟ้มที่รวบรวมประวัติส่วนตัวของเราเอง รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่เราเคยทำมา “ถ้าพูดง่ายๆ” ก็คือ แฟ้มที่เอาไว้บรรยายสรรพคุณของตัวเอง รวมถึงการโฆษณาตัวเราเองด้วย... ซึ่งแต่ละคนก็ควรมี
ลูกเล่น และวิธีการนำเสนออย่างหลากหลายเพื่อแสดงตัวตนของเราเอง

       ดังนั้นโปรแกรม สร้างแฟ้มสะสมผลงาน ตัวนี้ จึงได้ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือน้องๆให้ผลิตแฟ้มสะสมผลงานที่ แสดงออกถึงความเป็นตัวตน และความสนใจของน้องๆได้อย่างตรงจุด ทำให้การสร้างแฟ้มสะสม ผลงานนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะโปรแกรมตัวนี้ได้รวบรวมหัวข้อ องค์ประกอบต่างๆอย่างครบถ้วนและมีสวยงามแตกต่างแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของเราเอง